telesna težina i šetnja

Navike o ishrani i stilu života stiču se u porodici.