plivanje more

Plivanje povoljno deluje na zdravlje ljudi tokom celog života