narodna medicina

U mnogim savremenim lekovima nalaze se prerađene biljke