zalfija biljka

Naziv ove biljke znači spas i izlečenje.