salt-1884166_640

Naša država dodaje jod kuhinjskoj soli