Bajina Bašta, Dub

Duhovno očišćenje i servis organizma

Meditation

Kada se govori o servisu organizma, većina ljudi pomisli na različite programe detoksikacije, poneko i na fizičku aktivnost, a jako malo na tehnike disanja. Sve navedeno neophodno je u programu čišćenja tela, ali ne zaboravimo da to nije sav naš organizam. Osim telesnog u sastav čoveka ulazi i duhovni ili duševni deo. Po tome delu nosimo naziv ljudi. Neretko citiramo našeg počivšeg patrijarha Pavla koji nam je poručio: “Budimo ljudi!” Naravno da je svakom jasno da nije mislio na telo. Duhovno očišćenje i servis organizma neraskidivo su povezani i pokušavati drugo bez prvog ne donosi očekivane rezultate.

Šta podrazumeva duhovno očišćenje?

Danas mnogi ljudi molitvom i “razgovorom” sa Bogom pristupaju duhovnom očišćenju.
Nekada je odlazak u crkvu bio obavezni deo duhovnog očišćenja.

Naše duhovno “telo” sastoji se od misli, želja i osećanja, a nalazi se u našem umu, razumu i “srcu”. Još stari Grci govorili su o poštovanju principa kalokagathia, odnosno neodvojivosti lepote i dobrote. Estetski lepo, čisto, negovano i fizički uvežbano telo, bez duše i duha koji uvažava etičku kategorije dobrote, nije ono čemu teže ljudi iz poruke patrijarha Pavla. Dakle, ako su misli u našem umu zle, ako su naše želje nerealno odabrane ili gajimo mržnju u srcu, to utiče na izgled i zdravlje. Zle misli koje se roje u glavi podstiču osobu da učini zlo delo. Normalno je da potom nastupa griža savesti kod onih koje nazivamo ljudima. Nerealno odabrane želje i ciljeve nije moguće ostvariti. A to rađa osećaj manje vrednosti i slabi samopouzdanje. Takva osoba često oseća zavist i mržnju prema onima koji su birali bliže realnosti i svojim mogućnostima.

Rezultat svega toga je stres, bolest i celokupan loš izgled, ma koliko se “ulagalo” u telo. Duhovno očišćenje i servis organizma su dve su strane istog procesa. Svi znaju da se čovek sastoji od dve različite supstance duhovne i materijalne, nevidljive i vidljive. A obema je potrebna briga i nega za dobro zdravlje i lep izgled.

Kako danas praktikovati duhovno očišćenje i servis organizma?

Servis organizma nije potpun bez duhovnog očišćenja.
Meditacija je popularan vid duhovnog očišćenja u celom svetu.

Nekada su ljudi duhovno očišćenje i servis organizma obavljali spontano. Kroz razne paganske svetkovine sa katarzičnim ishodom i potpunim mirom koji im sleduje ili u hrišćanstvu, svake nedelje u crkvi ispovedanjem “čistili” su duh. Niži slojevi morali su mnogo više da se kreću i rade fizički. Dok su viši društveni slojevi morali jahati i boriti se, a to podrazumeva puno vežbanja. Ishrana je bila mnogo prostija, sa dosta posta i svežih namirnica, pa samim tim i zdravija. Priroda nije bila zagađena industrijskim otpadom.

Danas je mnogo teže pronaći odgovarajući vid praktikovanja duhovnog očišćenja. Izbori se kreću od religije, preko meditacije, do autosugestije ili odlaska psihologu. Različite ličnosti zahtevaju različit pristup, nekome više prija “razgovor” sa Bogom, nekom sa samim sobom, a nekome sa stručnjakom. Najvažnije je ne zapuštati ni duh, ni telo. U pogledu servisa organizma post, odgovarajuća ishrana, lekoviti čajevi, pravilno disanje i umerena fizička aktivnost su neophodni. Ma koliko da vam izgleda nemoguće, izdvojte neko vreme za sebe, vratiće vam se višestruko. Bićete vitalniji, zdraviji, skoncentrisaniji i manje podložni stresu. To zapravo znači da će vam za svakodnevne aktivnosti biti potrebno manje napora i vremena.

Duhovno očišćenje i servis organizma podrazumevaju rad određene ličnosti na sebi u psihičkom i fizičkom smislu. To znači postati bolji, lepši, uspešniji, a u osnovi svega zdraviji čovek.

Duhovno očišćenje i servis organizma nude put iz tame u svetlost

Taman je put onoga ko do podne mrzi ceo svet, a od podne i samog sebe.
Duhovno očišćenje i servis organizma su smernice na putu iz tame u svetlost.

Koliko puta ste čuli neizlečivo bolesnu ili veoma staru osobu kako kaže: “Eh, da mi je da sklopim oči, da prestanu muke.” To sklapanje očiju obično nije blagotvorna tama sna. Već je u pitanju crnilo smrti. Naravno da samim tim što smo ljudi znamo i da smo smrtni. Ali do tog trenutka konačnosti, ne moramo ići putem tame koji kroje bolovi i muke. Takođe, u tom trenutku, koji čeka svakoga od nas, ne moramo “ući” u tamu. Duhovno očišćenje i servis organizma su dve smernice na putu iz tame u svetlost.

Zašto da trpite svakodnevne bolove, kad postoje jednostavni i nezahtevni načini da pomognete svom organizmu u borbi za zdravlje. Oslobodite ga toksina, dajte mu odmor i energiju, dišite za zdravlje. Neka se u vama roje pozitivne misli i osećanja, volite sebe i svet oko sebe. Taman je put onoga ko do podne mrzi ceo svet, a od podne i samog sebe. Verovali ili ne, stvoreni smo tako da se svaki organizam bori da preživi i nastavi da postoji. Ipak, ni u toj borbi ne zavisi sve od fizičke strane organizma, već kod ljudi, često prevagne stanje duha.

6,000.00dinPoruci paket hrane