drought-1675729_640

Kada počne leto i suša najvažnije je znati šta je dehidratacija i kako je sprečiti