grozdje

pranje grožđa i drugog voća kao jedan od načina čišćenja parazita iz organizma