helati naucna medicina intravenozno

Čišćenje organizma helatima je najčešće intravenozno u medicinskoj praksi.