Bajina Bašta, Dub

Čišćenje organizma helatima

Čišćenje organizma helatima je najčešće intravenozno u medicinskoj praksi.

Helaciona terapija prvi put se pojavljuje u medicini početkom XX veka. Osnov za njen razvoj nastao je iz radova švajcarskog hemičara Alfreda Vernera. On je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za svoja istraživanja koja su postavila temelj koordinatne hemije. Naziv helacija potiče od transkripta starogrčke reči koja znači rakova klešta. To nije neobično ako imamo u vidu specifične dvostruku koordinatnu vezu koja liči na rakova klešta kada se grafički predstavi, a karakteristična je za helate. Dakle, helacija je formiranje dve koordinatne veze između polidentatnog (višestruko vezanog) liganda i jednog centralnog atoma. Obično su ligandi organska jedinjenja, koja se nazivaju helati, helatori, helacioni ili sekvestirajući agensi.  Oni se na taj način vezuju za atom teškog metala koji je izazvao trovanje. Čišćenje organizma helatima je “vezivanje i izbacivanje” atoma otrova što jednostavnijim putem.

Helaciona terapija upotrebljena je prvi put na vojnicima koji su patili od posledica izlaganja bojnim otrovima, pre svega arsenu, u Prvom svetskom ratu.

Korijander ima odlično dejstvo kao dodatak jelima.
Korijander je čudesan prirodni helat.

Čišćenje organizma helatima u naučnoj medicini

Helaciona terapija vrši se radi uklanjanja teških metala iz otrovanog organizma.  Sastoji se u intravenoznom, intramuskularnom ili “na usta” unošenjem helata u telo, uz strogi nadzor lekara. Poznati su rizici ovakve terapije koji mogu izazvati različite tegobe, pa čak i smrt. Ipak, u upotrebi je ceo vek u kliničkoj toksikologiji. Helacona terapija je efikasan metod lečenja akutnog trovanja živom, gvožđem, arsenom, olovom, uranijumom, plutonijumom i drugim teškim metalima. Čišćenje organizma helatima u naučnoj medicini sprovodi se dimerkaprolom i nekim njegovim kiselinama, penicilaminom, etilendiamintetrasirćetnom kiselinom i deferoksaminom. Uprkos skorašnjim tvrdnjama da ova terapija pomaže kod začepljenja krvnih sudova, autizma i nekih drugih dijagnoza, ne postoje naučno validni dokazi da je efektivna u bilo kom slučaju osim napred pomenutih trovanja.

Čišćenje organizma prirodnim helatima

Čišćenje organizma helatima je hemijski proces “vezivana i izbacivanja” atoma otrova.
Helaciona terapija je otkrivena zbog lečenja posledica bojnih otrova.

Teške metale nenamerno unosimo u organizam pre rođenja, već u majčinoj utrobi, pa potom tokog celog života. Oni se nalaze u vodi, vazduhu i hrani koju ljudski rod nemilice zagađuje. Preparati koje koristimo za higijenu i ulepšavanje neretko sadrže otrovne hemikalije. One se talože u našim tkivima, kostima i unutrašnjim organima. Vremenom dostižu kritične koncetracije. U prirodi postoji hrana koja ima helaciona svojstva. Alternativna medicina nudi preporuke za upotrebu korijandera, hlorofila, posebno rečne alge hlorele, aktivnog uglja, brazilskog oraha, amino kiselina životinjskog porekla, crnog i belog luka. Čišćenje organizma prirodnim helatima podrazumeva da atomi supstance koju unosimo u organizam helacionom vezom “hvataju” atome teških metala i potom zajedno “izlaze” kroz probavni ili urinarni trakt. Tu najvažniju ulogu imaju jetra i bubrezi, kao u bilo kojoj detoksikaciji. U alternativnoj medicini preporuka je da se uklone amalgamske, crne, plombe zbog žive koju sadrže u kombinaciji sa drugim metalima.

Kako upotrebljavati prirodne helate?

Ljudi upotrebljavaju glinu u lekovite svrhe od pamtiveka.
Kupka sa glinom je jednostavan način čišćenja organizma helatima.

Korijander je odličan kao začin obrocima, a posebno se ceni njegovo dejstvo kada je dodat u supu. Svo zeleno povrće i voće, a naročito alge imaju mnogo hlorofila. Najbolje je da se biljke i njihovi plodovi jedu zreli, sveži i što manje zagađeni. Zelena glina je takođe jedan od moćnih prirodnih helata. Nju su drevni narodi koristili od pamtiveka u različite svrhe, kako spolja, tako i iznutra. Kupka sa zelenom glinom za spoljnu upotrebu je jednostavan način čišćenja organizma helatima. Dovoljno je provesti dvadeset minuta u kadi punoj tople vode u koju ste umešali dve šolje ove gline. Ona prodire kroz pore na koži u organizam, izvlačeći teške metale i toksine.

Da li je čišćenje organizma prirodnim helatima opasno?

Lekari prirodne medicine tvrde da je čišćenje organizma prirodnim helatima sasvim bezbedno. Takođe smatraju da nakon vađenja amalgamskih plombi, obavezno treba koristiti hranu opisanu u prethodnim poglavljima. Nagomilavanje teških metala u organizmu ometa normalan rast, razvoj i rad organa. Ukoliko se nastavi sa taloženjem ovih elemenata dolazi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Lljudi često nisu svesni da je ova pojava opšta, već je povezuju sa rizicima profesije ili područja u kome se živi. Iz svega navedenog jasno je da ljudski organizam ne može samostalno i spontano da se oslobodi ovih supstanci. Telu je neophodna pomoć da izbaci ostatke žive, olova, arsena i drugih teških metala. Čišćenje organizma helatima ne iziskuje velike troškove, jednostavno je i ne remeti svakodnevni život osobe koja ga primenjuje.

14 августа, 2018

6,000.00dinPoruci paket hrane