autosugestija ostvarenje realno postavljenih ciljeva

Autosugestija je delotvorna kada su odabrani ostvariljivi ciljevi.