autosugestija nekome je casa uvek do pola puna

Kada imamo mislimo na dobro i radimo za dobro biće nam dobro.